Verklaring

leg mij alles 1ns uit
was was ik blad aan boom
en voelde ik vezel na vezel
groen elastisch hout verharden
knakt de wind stuk stuk voor stuk
de weg vrij naar vrije val
val val valt val naar rust
niet snel snel in wind gevonden
wind wind waai mij
wild vrij en alle kanten op
naar rust op een hoop
hoop hoop op een hoop hoop
waai mij tot hoop
rust rust stil stil waait zij nog even
wij waaien van heide en verre
tot één enkele hoop
die Hij heeft & die Hij houdt
Zijn hele hebben en houden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten